Wijkvisie Kaatsersbuurt & Sexbierumerplan
samenwerken is de sleutel tot resultaat
Openbare Ruimte
  • Groenvoorziening
  • Zwerfvuil en wegwerpvuil (glas, plastic etc.)
  • Hondenpoep
  • Verlichting
  • Verfraaiing entrees van de wijk
  • Buurthuis
  • Speeltuinen

contact adres: mail


Onderwerpen in de wijk: Kaatsersbuurt en Sexbierumerplan

Hierboven de subonderwerpen die na inventarisatie van de bijeenkomst van 12 juni 2017 ter sprake zijn gekomen!