Wijkvisie Kaatsersbuurt & Sexbierumerplan
samenwerken is de sleutel tot resultaat
Wonen en Overlast
  • Geluidsoverlast
  • Verkeershinder
  • zie onderwep verkeer

  • Gemechaniseerd tuingereedschap
  • Grondwater overlast
  • Overlast dieren o.a. blaffende honden / hanen gekraai / stank
  • Buurt preventie
  • Geen of weinig onderhoud plantsoenen

contact adres: mail


Onderwerpen in de wijk: Kaatsersbuurt en Sexbierumerplan

Hierboven de subonderwerpen die na inventarisatie van de bijeenkomst van 12 juni 2017 ter sprake zijn gekomen!